MUDr. Tomáš Vychodil - gynekologicko-porodnická ambulance

Aktuality:

V úterý 29.6.2021  po celý den nebudou fungovat telefony a tudíž se nebude možné dovolat do ordinace. Nebudou fungovat ani služby on-line /internet/. Důvoden je překládka kabelů při rekonstrukci Budějovické ulice.

Plánovaná dovolená 2-13.7.2021.

Informace k provozu ordinace vzhledem ke koronavirové epidemii:

V době koronavirové epidemie poskytujeme gynekologicko-porodnickou péči v plném rozsahu včetně neakutích vyšetření /preventivní prohlídky,kontrolní vyšetření apod./.  Pro pacientky platí povinnost nosit  ve zdravotnickém zařízení  respirátor  FFP2 nebo KN95. V čekárně je nutné dodržovat rozestupy nejméně 2 metry. 

Informace k objednání na vyšetření po telefonu:

Objednání na tel.č. 381251852 a 381202114 v čase ordinačních hodin. Na objednání využívejte hlavně úterý, kdy je přítomna pouze sestra.  Od 12.00 do 13.00 je polední přestávka.Akutní případy jsou po předchozí telefonické domluvě řešeny v co nejkratším mořním termínu.Na objednání na preventivní prohlídky proto upřednostňujte system Objednání on-line /viz níže/.

Informace k objednání na vyšetření on-line:

U mne registrované pacientky se mohou objednat  on-line na preventivní prohlídky nebo na řešení méně akutních potíží.Stačí kliknout na kalendář dole na webové stránce, zaregistrovat se do systému a po přihlášení se objednat na příslušný termín. Tím je  objednání  potvrzeno. V případě zrušení nebo jiné změny bude objednaná pacietnka informovaná e-mailem. Registrace je trvalá i pro další objednání.

Informace k zasílání elektronického receptu na e-mail nebo SMS: 

Objednání e-receptu  proveďte e-mailem na adresu tomasvycho@gmail.com  s textem : Prosím o zaslání e-receptu na antikoncepci ev jiné pravidelné užívané léky.  Dále jméno, příjmení. datum narození  a číslo mobilního telefonu /pouze při prvním objednání ev změně telefonního čísla/.  Dále uveďte, zda chce zaslat  recept na Váš e-mail nebo prostředníctvím SMS.Na e-mail  bude zaslán elektronický recept, který si stáhnete a vytisknete. Heslo pro stažení je vaše rodné číslo /tj. číslo pojištěnce /. V případě zaslání formou SMS se po jejím otevření ukáže na displeji  telefonu QR kod, který  bude oskenován v lékárně.Dále je e-recept možno objednat ústně na tel.č. 381251852 a 381202114   nejlépe den předem a nasledující den si ho buď vyzvednout nebo si ho nechat poslat na e-mail nebo SMS.

 

 

 

 

                                                        

                         

Objednání on-line