Aktuality:

V období výrazného omezení kvůli pandemii Covid-19 ordinujeme v normálním režimu. Žádáme všechny pacientky, aby měly vždy při vstupu do čekárky respirátor FFP2 nebo KN 95.

Dále žádáme pacinetky, aby do čekárny vstupovaly  bez doprovodu. 

Informace k provozu ordinace vzhledem ke koronavirové epidemii:

V době koronavirové epidemie poskytujeme gynekologicko-porodnickou péči v plném rozsahu včetně neakutích vyšetření /preventivní prohlídky,kontrolní vyšetření apod./.  Pro pacientky platí povinnost nosit  ve zdravotnickém zařízení roušku ev. respirátor. V čekárně je nutné dodržovat rozestupy nejméně 2 metry. Dále žádáme pacientky s příznaky možné koronavirové infekce, aby ordinaci nenavštěvovaly.  A aby pokud možno nechodily na vyšetření s doprovodem.

Informace k objednání na vyšetření po telefonu:

Objednání na tel.č. 381251852 a 381202114 v čase ordinačních hodin. Na objednání využívejte hlavně úterý, kdy je přítomna pouze sestra.  Od 12.00 do 13.00 je polední přestávka.Akutní případy jsou po předchozí telefonické domluvě řešeny v co nejkratším mořním termínu.Na objednání na preventivní prohlídky proto upřednostňujte system Objednání on-line /viz níže/.

Informace k objednání na vyšetření on-line:

U mne registrované pacientky se mohou objednat  on-line na preventivní prohlídky nebo na řešení méně akutních potíží.Stačí kliknout na kalendář dole na webové stránce, zaregistrovat se do systému a po přihlášení se objednat. Registrace je trvalá . V pracovní dny obdržíte e-mail, který potvrzuje Vaše objednání. 

Informace k zasílání elektronického receptu na e-mail nebo SMS: 

Objednání e-receptu  proveďte e-mailem na adresu tomasvycho@gmail.com  s textem : Prosím o zaslání e-receptu na antikoncepci ev jiné pravidelné užívané léky.  Dále jméno, příjmení. datum narození  a číslo mobilního telefonu /pouze při prvním objednání ev změně telefonního čísla/.  Dále uveďte, zda chce zaslat  recept na Váš e-mail nebo prostředníctvím SMS.Na e-mail  bude zaslán elektronický recept, který si stáhnete a vytisknete. Heslo pro stažení je vaše rodné číslo /tj. číslo pojištěnce /. V případě zaslání formou SMS se po jejím otevření ukáže na displeji  telefonu QR kod, který  bude oskenován v lékárně.Dále je e-recept možno objednat ústně na tel.č. 381251852 a 381202114   nejlépe den předem a nasledující den si ho buď vyzvednout nebo si ho nechat poslat na e-mail nebo SMS.

 

 

 

 

                                                        

                         

Objednání on-line