Ceník služeb a prostředků nehrazených ze zdravotního pojištění

  Nitroděložní tělísko obyčejné nehormonální + zavedení

   1 000,-Kč 

  Nitroděložní tělísko hormonální Mirena + zavedení

   6 000,-Kč

  Injekční antikoncepce Depo-Provera + aplikace

      450,-Kč

  Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství a všechna vyšetření s tím spojená  

   1 000,-Kč

  Výpis ev. potvrzení o zdravoním stavu pro neléčebné účely ev.další úkony      

   dohodou

Objednání on-line