MUDr. Tomáš Vychodil - gynekologicko-porodnická ambulance

  Ceník služeb a prostředků nehrazených ze zdravotního pojištění

  Nitroděložní tělísko nehormonální /cena + zavedení/

   1 000,-Kč 

  Nitroděložní tělísko hormonální Mirena,Levosert /cena + zavedení/

   6 000,-Kč

  Injekční antikoncepce Depo-Provera  /cena + aplikace /

      450,-Kč

  Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství a všechna vyšetření s tím související u samoplátkyň  

   1 000,-Kč

 

   

                                                                              

Objednání on-line