MUDr. Tomáš Vychodil - gynekologicko-porodnická ambulance

 

Základní informace  o ordinaci

Gynekologicko-porodnická ambulance je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením. Ambulance sídlí na poliklinice v Táboře na Budějovické ulici v budově A ve druhém patře vlevo.

Adresa: Budějovická 553, Tábor, 39002.

MUDr.Tomáš Vychodil, privátní ženský lékař, pracuje v oboru gynekologie od r.1984  a  v soukromé  gynekologické praxi působí od roku 1992.

Provádí léčebně-preventivní gynekologickou péčí a péčí o těhotné. Spolupracuje s všemi externími pracovišti v případě, že jsou nutná specializovaná vyšetření a zákroky. 

Ordinace je vybavena přístroji pro ambulantní obor gynekologie-porodnictví. Ambulance provádí  očkování proti rakovině děložního čípku, provádí veškerá základní utrazvuková vyšetření v ambulantní gynekologicko-porodnické péči včetně 3D ev 4D u těhotných, ale pouze k diagnostickým účelům /nikoliv za úplatu/.

Personální obsazení:

MUDr. Tomáš Vychodil - ženský lékař

Irena Bouchalová, DiS. - zdravotní sestra - gynekologie a těhotenská poradna

Smluvní Zdravotní pojišťovny

111-Všeobecná zdravotní pojišťovna

201-Vojenská zdravotní pojišťovna

205-Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207-Oborová zdravotná pojišťovna

211-Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Daší webové stránky ordinace:

http://mudr-tomas-vychodil.modernilekar.cz/

E-mailová adresa:

tomasvycho@gmail.com


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Objednání on-line